Loading...
سورگ » طراحی سایت

نمونه کارهای طراحی سایت

بهترین چیزی است که ما متخصص آنیم

وب سایت میوه بدیعی

وب سایت میوه بدیعی

طراحی وب سایت میوه بدیعی هدف این وب سایت معرفی برند، خدمات میباشد و وب سایت فروشگاهی میوه نیست و صرفا در راستای برندسازی طراحی شده است. خدماتی که تیم سورگ برای اسن وب سایت انجام دا ...
ادامه مطلب
admin
اپلیکیشن تنور

اپلیکیشن تنور

نسخه جدید اپلیکیشن سفارش آنلاین نان تنور اپلیکیشن تنور یک سیستم فروشگاهی میباشد و هدف این اپلیکیشن دریافت سفارشات نان میباشد و کاربر یا استفاده از این نرم افزار قادر خواهد بود که ن ...
ادامه مطلب
admin
وب سایت تشریفات ملک

وب سایت تشریفات ملک

طراحی وب سایت تشریفات ملک هدف این وب سایت معرفی برند، خدمات، قیمت خدمات میباشد. طراحی این وب سایت کاملا با موضوع سایت همخوانی دارد و این هماهنگی بین موضوع فعالیت سایت و طراحی، باعث ...
ادامه مطلب
admin